Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.
De nieuwste berichten staan bovenaan.

* December 2017.
We hebben inmiddels de ondersteuning aan Rohini stop gezet. Vooral ook omdat ze nu ook zelf door werk weer een klein inkomen heeft. Dit is voldoende om in haar levensbehoefte te voorzien.
Op de rekening van de stichting staat nog een klein geld bedrag. We hebben met diverse mensen overlegd waar we het geld aan kunnen besteden. Zodra dit definitief bekend is zullen we dit via deze site aan u bekend maken. De verwachting is dat we het begin 2018 definitief kunnen afronden.
Wij vragen u vriendelijk geen giften meer over te maken op het rekeningnummer van de stichting.

* Voorjaar 2017.
Lange tijd heeft u niets van ons gehoord.
Vanaf eind 2015 tot eind 2016 is er veel in de eigen familiekring gebeurd. Hier willen we verder niet op ingaan. Het werk voor de stichting staat op een laag pitje.
Binnenkort zullen we u berichten hoe we verder zullen gaan.

* Verbijsterend bericht uit Sri Lanka. (2016)
Eindelijk krijgen we mail van het ziekenhuis in Colombo. We zijn totaal verbijsterd als we de uitslag lezen.
Rohini blijkt niet de moeder van Marien te zijn. Ook Chaminde blijkt geen broer van Marien te zijn.
Rohini en Chaminde zijn wel moeder en zoon.
We zijn totaal van slag. We hebben ook een wat langere tijd gewacht om dit bericht met anderen te delen. We moesten het zelf eerst verwerken. Daar wil ik verder niet op ingaan.
We hebben bij de rechtbank Marien toch echt uit de handen van Rohini ontvangen. We herkenden haar bij de eerste keer dat we weer in Sri Lanka kwamen direct. Ze was niet veel veranderd.
Na het laten bezinken van dit emotionele bericht hebben we contact gezocht met Siri. Hij is naar Rohini gegaan. Ook zij was totaal van slag van dit bericht. Ze gelooft het niet. Marien is echt haar zoon. Zij ziet Marien nog steeds als haar eigen zoon.
Siri heeft nog diverse gesprekken met haar gevoerd. Hij kan Rohini er niet echt van overtuigen dat Marien niet haar zoon is.
Hoe kan dit vragen we ons allemaal af.
De enige verklaring is dat Marien in een kindertehuis is verwisseld met een andere baby. Voordat wij Marien in Sri Lanka kregen is hij een hele korte tijd (een enkele dag) volgens moeder Rohini in een kindertehuis geweest. Kindertehuizen zijn daar overvol en er liggen meerdere kinderen in 1 bedje. Zeker baby's, zij liggen soms met 4, 5 of meer bij elkaar in een bedje. Zonder naambandje of iets dergelijks. Daar moet de verwisseling hebben plaats gevonden.
Het is nu helaas onmogelijk om verder te zoeken naar de biologische familie van Marien.

* Januari 2016.
Namens de stichting wensen wij u het allerbeste toe voor het jaar 2016. Iedereen hartelijk dank voor de giften we hebben ontvangen.

* Update DNA onderzoek.
Het is Siri nog steeds niet gelukt om met broer naar Colombo te gaan voor het afnemen van DNA. Broer werkt voor een busmaatschappij en is daardoor heel veel onderweg.
Wij wachten inmiddels al langere tijd op bericht uit het ziekenhuis. We hopen nu toch snel de uitsslag van het DNA onderzoek te krijgen. Een bevestiging dat Marien zijn familie heeft gevonden.

* In juli-augustus 2015 zijn we in Sri-Lanka geweest. Daar hebben we de hele familie weer ontmoet. Ook de (vermeende)tweelingbroer van Marien. Toen wij hem zagen vonden we hem niet echt op Marien lijken. Ook zijn geboorte datum was een paar maanden eerder (broer geworden in april en Marien geboren in oktober van hetzelfde jaar)
We zijn toen gaan twijfelen of het wel een tweelingbroer zou zijn. Uiteindelijk hebben we besloten om een DNA onderzoek te doen. Siri is hier mee bekend omdat hij meer zoektochten leidt naar biologische familie van adoptiekinderen. Een ziekenhuis in Colombo doet veel DNA onderzoek voor zoektochten van adoptiekinderen. Omdat we toch een DNA zouden doen besloten we om ook DNA af te nemen van moeder Rohini en broer Chaminde. Na heel, heel veel geregel is er DNA afgenomen van Rohini en Chaminde. Broer kwam niet opdagen. Nu zal Siri het later nog een keer proberen.

Chaminda: het gaat goed met hem en zijn gezin. Hij heeft een vast inkomen waar het gezin van kan rondkomen.
Moeder Rohini: ze heeft nog een beetje ondersteuning nodig, maar we gaan het wel afbouwen.
Ze wonen nog met veel plezier in het huis. Soms vinden ook familieleden daar een (tijdelijk) onderkomen.

* 30 mei 2015.
Vandaag zijn we aanwezig geweest op het evenement Kavel-Huis-Tuin. Het was een zonnige en gezellige dag met veel leuke ontmoetingen. Aan het einde van de dag werd aan Marien een cheque overhandigd voor de stichting. Zie de foto's in het fotoalbum.

* maart 2015.
Goed nieuws. We kunnen deze zomer toch naar Sri Lanka om de tweelingbroer van Marien te ontmoeten. We kregen medewerking van alle kanten, zodat we nu al begin juli naar Sri Lanka vliegen.

* Januari 2015. Namens de Stichting wensen wij u het allerbeste toe voor het nieuwe jaar.

Alle mensen die de Stichting hebben gesteund met een gift: HARTELIJK DANK. Mede door uw hulp heeft o.a. Rohini nu een beter bestaan.

* november 2014.
Siri, onze contactpersoon in Sri Lanka, is tijdens zijn verblijf in Nederland ook bij ons op bezoek geweest.

Siri heeft regelmatig contact met moeder Rohini en Chaminde.
Met moeder Rohini gaat het goed. Samen met de man die bij haar woont genieten ze van het huis. Het dagelijkse leven is voor hen een stuk aangenamer geworden. Maandelijks krijgen ze vanuit de stichting een kleine bijdrage voor medicijnen en de eerste levensbehoefte. Verder verdienen zij hun geld met losse werkzaamheden. Ze hebben geen vast werk.
De broer Chaminde heeft nog steeds regelmatig werk. Daardoor is hij nog niet begonnen met een opleiding. Siri heeft regelmatig contact met hem. Zodra Chaminde aangeeft dat hij de opleiding tot timmerman wil gaan volgen zal Siri het een en ander gaan regelen.

Verder kregen we van Siri het bijzondere bericht dat er nog een broer van Marien is. Siri wist verder te vertellen dat deze broer een tweelingbroer van Marien is. Wij waren en zijn hierover nog steeds heel verbaasd. We weten helaas nog niet zijn naam. Die broer werkt als bus conducteur. Hij maakt hele lange dagen voor maar een erg mager inkomen.
Moeder Rohini heeft nu aan Siri vertelt dat zij die broer gelijk na de geboorte heeft weggegeven aan mensen in Sri Lanka. Die broer is steeds van gezin naar gezin gegaan. Hij heeft zich daardoor aan niemand kunnen hechten. Hij is nu ook erg opzichzelf. Hij heeft om die reden geen band met zijn moeder Rohini of met zijn broer Chaminde. Wel komt hij nu iedere avond bij zijn moeder eten en slapen. Overdag heeft hij zijn werk.

Het was de bedoeling om in de zomer van 2015 DV. weer naar Sri Lanka te gaan. Helaas gaat dit niet door. Siri was voor de zomer al helemaal volgeboekt met andere gasten. We zullen nu voor de zomer van 2016 DV. aan Siri vragen een paar weken voor ons te reserveren. We willen dan samen met Siri gaan kijken en onderzoeken of het echt een tweelingbroer is van Marien. Verder willen we kijken of er voor deze broer mogelijkheden zijn voor een opleiding, zodat hij wat meer gaat verdienen. Hij kan dan bij gaan dragen in het levensonderhoud van moeder Rohini.


* September 2014.
Siri, onze contactpersoon in Sri Lanka, is voor een periode van een paar weken in Nederland. Binnenkort zullen we hem ontmoeten. Hij zal ons dan weer het één en ander vertellen over Rohini en de familie.

* April 2014.
Door veel mensen is er heel hard gewerkt. Siri heeft mensen ingeschakeld die zonder werk waren. Deze mensen konden zo weer wat geld verdienen. Het resultaat mag er zijn. Klik hier voor het fotoalbum.

* En nu aan de slag. De hele renovatie wordt door Siri gecoördineerd.
Er wordt door veel mensen heel hard gewerkt.

*De eerste foto's van het huis zoals het er nu nog uitziet staan in het fotoalbum.

* Eind maart 2014. Het koopcontract is getekend! Nu aan de slag om het huis op te knappen.

* Maart 2014.
Het is gelukt!! Het stuk grond wat bij het huis hoort is helemaal omheind. Er zal nu gekocht kunnen worden.

* Februari 2014. Het lijkt moeilijk een huisje met een stukje grond te kopen in Sri Lanka.
Siri vertelde ons het volgende daarover:
In Sri Lanka kan een stukje grond eigendom zijn van diverse mensen. Dit komt o.a. door erven, verpachten of verpanden. Het geheel kan dus erg versnipperd zijn.
Dit bemoeilijkt dan de koop van dat stukje grond. Ook kan het voorkomen dat een eigenaar niet te vinden is zodat de verkoop niet kan door gaan.
Helaas hebben we dit al een paar keer ervaren.

Nu hebben we een huis met een stuk grond op het oog waarvan we weten dat er maar één eigenaar is van het stuk grond. Dit maakt de koop makkelijker.
Echter om het geheel, huis en grond, te kopen, moet het stuk grond dat bij het huis hoort eerst helemaal worden omheind. Daarna kan het huis en de grond door de stichting worden gekocht.
Op zeer korte termijn zal Siri met Rohini, Chaminde en enkele andere mensen het stuk land gaan omheinen, zodat er door anderen geen aanspraak meer op gemaakt kan worden. Is dat klaar dan kan er tot koop worden overgegaan. Dit is dus een totaal andere volgorde van huis kopen dan wij gewend zijn.

* Januari 2014. Namens de Stichting wensen wij u het allerbeste toe voor het nieuwe jaar.

* 28 Oktober 2013. We hebben inmiddels foto's van het huisje gekregen. Zie het fotoalbum. Het lijkt heel geschikt, maar er moet nog wel het één en ander aan worden opgeknapt. Helaas zijn de middelen van de stichting op dit moment nog niet toereikend om het bovenstaande te realiseren. Door een eenmalige gift of een maandelijkse donatie kunt u ons helpen om alles te realiseren.

* Oktober 2013. We kregen bericht van Siri dat Rohini een paar huisjes op het oog heeft die nu te koop staan. Binnenkort zal Siri gaan kijken of er een geschikt huisje bij is.

* September 2013. Helaas is het niet mogelijk om het huisje wat we op het oog hadden te kopen. Siri, Rohini en Chaminda kijken nu of er ergens anders een eenvoudig huisje met een stukje land te koop is.

* In de Gezinsgids van 27 juni 2013 kunt u ook ons verhaal (klik) lezen.

* Siri en Chaminda proberen de huidige eigenaar van het nog af te bouwen huisje op te sporen. Zodra deze gevonden is zullen we kijken of we tot een overeenstemming kunnen komen.

*29 juni 2013. De kamer die Chaminda en zijn gezinnetje huurde was te klein geworden. Samen met zijn moeder Rohini hebben ze een stukje van een huis gehuurd. Zie foto's in het fotoalbum.

* juni 2013. Rohini heeft tijdelijk onderdak gevonden. We hebben een stukje grond op het oog waar al een begin is gemaakt met het bouwen van een huisje. Siri zal nu onderzoeken of het mogelijk is dat stukje grond te kopen.

* mei 2013. We weten nu de naam van het dochtertje van Chaminda. Ze heet Angelica. Spreek uit als: Anzjeelieka. Zie foto's in het foto album.

* 23 maart 2013. Slecht bericht uit Sri Lanka. Moeder Rohini wordt binnen nu en 2,5 maand haar huis uitgezet. Dit betekent geen inkomen en geen onderkomen. We hadden inmiddels voldoende geld om Chaminda een opleiding te laten volgen. Dit stellen we nu even uit. Onze prioriteit ligt nu bij het zoeken naar een onderkomen voor moeder Rohini. Het is niet mogelijk om bij haar zoon Chaminda in te trekken. Ook hij heeft geen eigen huis, hij woont bij familieleden in.

* 19 maart 2013. We kregen bericht uit Sri Lanka dat de biologische vader van Marien niet meer leeft. We kunnen hem dus helaas niet meer ontmoeten.

* 14 februari 2013. Bericht uit Sri Lanka. Er komen nog geen foto's van de baby. Samanlatha, de vrouw van Chaminda, wil dat er de eerste drie maanden geen foto's van de baby worden gemaakt. Zij gelooft dat het niet goed voor de baby is als er al zo jong foto's worden gemaakt. Nog even geduld dus.

* 7 februari 2013.
Bericht van de belastingdienst: per 21 december 2012 is de ANBI status verleend aan onze stichting. Uw giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.

* 21 januari 2013 ontvingen we het volgende bericht uit Sri Lanka: " On Saturday Siri went to Colombo and on his way he asked Mariens brother to come and collect the gifts. As you asked Siri changed the money and gave it to them in separate envelops. I asked one of my our friend from Nether land to take some snaps. So she sent these pictures to me and I forward it to you. Sorry I couldn't meet him but Siri has asked him to send few pictures of the baby soon as he can.  Im sure baby girl gonna be happy with her gifts".

Siri overhandigt het geld en de kleertjes voor de baby.

           * 14 januari 2013: via vakantiegangers die naar Siri gingen hebben we een pakketje met babykleding meegegeven.
* 1 januari 2013: dochter geboren bij Chaminda en Samanlatha. 
Dochtertje is geboren in het ziekenhuis te Homagama. Moeder en kind maken het goed. Naamgeving wordt pas later gedaan.
* december 2012: Chaminda wil de opleiding tot timmerman gaan volgen. Er wordt nu uitgezocht waar en wanneer hij deze opleiding kan gaan volgen.
* november 2012: Voorstel naar Chaminda om een beroepsopleiding te gaan volgen.
* oktober 2012: Siri start een zoektocht naar de kosten van een huisje voor moeder Rohini en Chaminda met zijn vrouw Samanlatha en hun toekomstig kindje.


Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK